Szkła mineralne
- Współczynnik załamania od n = 1,5 do n = 1,9.
- Bardzo wysokie współczynniki załamania pozwalają na korekcję nawet bardzo dużych wad refrakcji przy pomocy soczewek o małej grubości.
- Duża twardość powierzchni.

Szkła organiczne
- Współczynnik załamania od n = 1,5 do n = 1,74
- Wysokie współczynniki załamania pozwalają na korekcję dużych wad refrakcji przy pomocy cienkich soczewek. Szkła organiczne ustępują jednak pod tym względem szkłu mineralnemu.
- Mały ciężar właściwy.
- Okulary wykonane przy użyciu soczewek organicznych są lżejsze od analogicznych wykonanych przy użyciu soczewek mineralnych.
- Duża odporność na stłuczenie.
- Z tego powodu doskonale nadają się do uprawiania sportu, oraz dla dzieci.
- Możliwość barwienia na dowolne kolory.
- W procesie barwienia przez zanurzenie można soczewkom organicznym nadawać dowolne kolory (w przeciwieństwie do soczewek mineralnych, których możliwość barwienia jest bardzo ograniczona).
- Równomierny rozkład koloru na całej powierzchni soczewki (barwionej).
- Dotyczy to zarówno soczewek barwionych jak i fotochromowych.
- Niższa twardość powierzchni – w porównaniu do soczewek mineralnych (mniej odporne na zarysowania)
- Niska podatność na zaparowanie.
- Soczewki organiczne cechujące mała pojemność cieplna, dzięki czemu zimą przy zmianie otoczenia z zimnego na ciepłe (przy odpowiedniej wilgotności powietrza) w mniejszym stopniu ulegają zaparowaniu i para znika z tych soczewek szybciej (w porównaniu do soczewek mineralnych).
- Bardzo dobre wygaszanie promieniowania ultrafioletowego.
- W soczewkach wykonanych z nowoczesnych materiałów organicznych promieniowanie UV C i UVB jest całkowicie pochłaniane, natomiast absorpcja promieniowania UV A wynosi od 92 do 100 procent.